Hlavní strana

Z Financial-Slovník
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte ve Finanční Encyklopedii,Výkladů a pojmů z ryze finančního světa.

   Základní pojmy                                                      

Můžete se také podílet na vývoji stačí se zdarma zaregistrovat jako zdroj je primárně použita WIKIPEDIE,odborné magazíny,portály státní správy,ČNB apod.

Vždy uvádějte zdroj děkujeme.

ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Dále je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.

Kapitola „O ČNB“ Vás seznámí s posláním a funkcí ČNB a s jejími současnými představiteli. Je zde uvedena aktuální organizační struktura centrální banky a informace o rozkladové komisi ČNB, která je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro přípravu rozhodnutí bankovní rady vydávaných ve správním řízení. V podkapitole Hospodaření ČNB naleznete například Výroční zprávy ČNB, Roční zprávy o výsledku hospodaření a Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky. Informace o kontaktních číslech, poštovních a elektronických adresách, úředních hodinách, ale také o historii budovy ústředí ČNB jsou k dispozici v podkapitole „Sídlo ústředí ČNB“. Ve fotogalerii jsou umístěny v tiskové kvalitě fotografie současných členů bankovní rady a také fotografie interiéru a exteriéru budovy ústředí ČNB.